Przygotowując nowy plan zagospodarowania centrum Piaseczna, gmina zaprosiła do współpracy doświadczonych architektów i urbanistów, by wspólnie stworzyć projekt zmian, których celem jest ożywienie tej części miasta. Sąsiedztwo Warszawy przyciąga wciąż nowych mieszkańców, co cieszy, ale stanowi też wyzwanie komunikacyjne i społeczne.
- Naszym zadaniem jest dbanie o miasto dziś, ale także myślenie o jego przyszłości. Podejmowane decyzje powinny być więc świadome i uwzględniać wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, zmianami demograficznymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Mamy pełnych energii i pomysłów mieszkańców, którzy chcą dynamicznych zmian - mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Współczesność i historia

Reklama
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Piaseczno rozwijało się głównie poza ścisłym centrum, które stopniowo ulegało degradacji. A jest to cenny historycznie obszar, w sporej mierze objęty ochroną konserwatorską. Jego modernizacja wymaga dobrze przemyślanej strategii, która połączy troskę o dziedzictwo historyczne ze współczesnymi trendami urbanistycznymi oraz nadaniem zabytkowym budynkom nowych funkcji. Planowane za kilka miesięcy otwarcie dla ruchu nowego odcinka trasy S7, kilka parków handlowych już istniejących oraz planowanych na obrzeżach miasta, to dodatkowe czynniki, które skłoniły samorząd do szukania rozwiązań, które przyciągną mieszkańców do jego centrum.
- Zależy nam, by wzmacniać funkcję miastotwórczą śródmieścia, przyciągać do niego mieszkańców atrakcyjną ofertą kulturalną, usługową, ale również przyjazną, bezpieczną i pełną zieleni przestrzenią publiczną - mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. - Planując zmiany, wzorujemy się na idei miasta krótkich dystansów - angielskiego 15-Minute City. To miasto, w którym większość spraw jesteśmy w stanie załatwić w najbliższej okolicy - pieszo, rowerem lub korzystając z transportu publicznego.

Reklama
Pierwsze zmiany są już realizowane. Gmina modernizuje zabytkowy budynek Starej Plebanii, w którym będzie miało siedzibę Muzeum Piaseczna. Tuż obok nowe oblicze zyska dawna remiza OSP, w której jest planowane otwarcie galerii sztuki prezentującej dzieła Józefa Wilkonia. Przebudowywana jest również w kilku etapach główna ulica miasta, która zyska nie tylko nowe chodniki czy jezdnię, lecz także infrastrukturę dla rowerzystów oraz dużo zieleni.

Ratusz z teatrem

Planując centrum miasta, trzeba było podjąć decyzję, czy zostawić siedzibę urzędu w ścisłym centrum, czy skorzystać z możliwości wybudowania nowego ratusza na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej. Obecna siedziba nie spełnia bowiem standardów obsługi mieszkańców ani też warunków pracy dla urzędników. A ze względu na zbyt małą powierzchnię urząd został rozproszony aż na trzy lokalizacje.
- Zdecydowaliśmy się na pozostawienie siedziby urzędu w centrum miasta i budowę nowego obiektu, który zostanie zintegrowany z planowanym budynkiem Teatru Miejskiego, w którym Centrum Kultury będzie w końcu dysponowało salą umożliwiającą organizowanie spektakli, koncertów czy pokazów filmowych - wyjaśnia burmistrz.

Nowa przestrzeń dla handlu i usług

Gmina planuje wyznaczyć nową przestrzeń pod zabudowę mieszkaniową na terenach, które wymagają odtworzenia zabudowy pierzejowej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. W parterach ma się pojawić atrakcyjna przestrzeń dla przedsiębiorców.
- Aby miasto tętniło życiem, niezbędna jest bogata oferta handlowo-usługowa. Planując zmiany w centrum, bierzemy pod uwagę interesy lokalnych kupców i rzemieślników prowadzących tu swoją działalność, ponieważ nowi mieszkańcy to również nowi klienci. W nieruchomościach należących do miasta chcemy promować działalność, która ma charakter miastotwórczy, wynajmując powierzchnie dla określonych branż na preferencyjnych warunkach - zapowiada Daniel Putkiewicz.

„Nie” dla betonozy

Miasto podejmuje na szeroką skalę działania proekologiczne w ramach hasła „Piaseczno dla klimatu”. Sadzone są drzewa, krzewy i kwiaty na terenach, które kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu zostały „zabetonowane”. Jednym z takich miejsc jest piaseczyński rynek. Pierwsze drzewa zostały już posadzone na pl. Piłsudskiego, gmina ma też gotowy projekt kolejnych nasadzeń. Zazieleni się też okolica budowanej galerii, szpalery zieleni są realizowane wzdłuż remontowanej głównej ulicy miasta.
Projekt realizowany przez samorząd pod hasłem „Piaseczno odNowa” to wieloletni plan, który zostanie wpisany w procedowany obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- Realizacja założeń planu zmian centrum miasta to wyzwanie na kolejne lata. W 2029 r. mamy 600-lecie nadania praw miejskich. Jestem przekonany, że do tego czasu nowe centrum Piaseczna może być już gotowe - planuje burmistrz Daniel Putkiewicz.
Partner
foto: materiały prasowe