Ich wykaz na swojej stronie internetowej opublikowała Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Jest to już trzecie takie zestawienie – poprzednie dotyczyły lat 2018 i 2019 (informacje za 2020 r. nie były podawane z uwagi na pandemię). Lista powstała na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotyczących wynagrodzeń zasadniczych należnych za czerwiec 2021 r. dla pracowników socjalnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w OPS oraz PCPR (w poprzednich rankingach te drugie instytucje nie były uwzględniane).
Okazuje się, że średnie wynagrodzenie brutto pracowników socjalnych w całym kraju wynosiło 3452 zł. Przy czym najniższy średni poziom wynosiły pensje osób zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego – 3186 zł brutto, a najwyższy – płace starszych specjalistów pracy socjalnej – 3685 zł brutto. Na czarnej liście znalazło się łącznie 101 OPS i PCPR, w których pensje były niższe od średniej ogólnopolskiej.