Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługujące w wysokości 40 zł za dzień zapewnienia takiej pomocy jest jednym z istotniejszych elementów tzw. specustawy ukraińskiej, czyli ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 930). I choć z założenia świadczenie to nie ma być pełną rekompensatą poniesionych kosztów, ale jedynie formą pewnego rodzaju podziękowania (nagrodą) osobom przyjmującym obywateli Ukrainy do swojego domu, to jednak dla wielu z nich stanowi ono istotny czynnik motywujący do niesienia takiej pomocy. W tym kontekście istotna jest nowelizacja art. 13 ust. 1 znowelizowanej 8 kwietnia 2022 r. specustawy ukraińskiej. Wprowadziła ona bowiem mniej korzystne rozwiązanie dla osób goszczących obywateli Ukrainy. Jak wyjaśnia Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, początkowo przepis mówił o świadczeniu przysługującym „nie dłużej niż za okres 60 dni”. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 8 kwietnia doprecyzowały, że świadczenie przysługuje „nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zmiana reguł