Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne prokuratury w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Aleksandra Skrzyniarz. Oznacza to, że sprawy wrócą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy zmieniającą zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli na tzw. uchwałę śmieciową, skierowała do sądu administracyjnego w listopadzie 2021 r. Domagała się stwierdzenia nieważności uchwały w całości. Powoływała się przede wszystkim na brak górnego pułapu stawek oraz fakt, iż uchwała dyskryminuje nieruchomości mające licznik główny, wobec nieruchomości, które takiego nie mają lub mają go wspólnie z innymi nieruchomościami.

W lipcu ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców Warszawy ze zużyciem wody, a co za tym idzie do znacznego ich podwyższenia.

Jak poinformowała PAP prokurator Aleksandra Skrzyniarz, teraz NSA uchylił w całości rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, co było zgodne z wnioskami prokuratora.

"Orzeczenia zapadły w sprawach skarg na uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik i worek o określonej pojemności, jak również w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne" – powiedziała PAP rzeczniczka.

Jak przekazała, w ocenie NSA skargi kasacyjne zasługiwały na uwzględnienie, a kluczowe były zarzuty dotyczące uzasadnienia rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

lui/ jann/