Większe zainteresowanie Kartą Polaka zauważają już urzędnicy. - Zgłaszają się do nas osoby, które o nią pytają. Problem polega na tym, że zgodnie z obecnymi przepisami na terytorium Polski obywatele Ukrainy nie mogą jej uzyskać - informuje Monika Rosa z oddziału ds. Kart Polaka z delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. O wydanie Karty Polaka w Polsce - w wyznaczonych urzędach wojewódzkich - mogą ubiegać się jedynie Białorusini (albo osoby posiadające w tym kraju status bezpaństwowca), natomiast Ukraińcy mogą składać wnioski w tej sprawie tylko w konsulatach w Ukrainie. Również obywatele innych państw muszą ubiegać się o wydanie Karty Polaka w swoich krajach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) już pracuje nad zmianą przepisów.
Ograniczony zakres