Od 16 marca osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni, choć istnieje możliwość wydłużenia tego czasu i podwyższenia kwoty, a wnioski w tej sprawie przyjmują gminy – zapowiadał wiceminister w MSWiA Paweł Szefernaker.
Z sondy DGP wśród kilkudziesięciu polskich miast wynika, że choć wniosków szybko przybywa, to wypłata pieniędzy jeszcze nie ruszyła. Wojewodowie mówią, że mają środki zabezpieczone na ten cel, ale do miast, z którymi rozmawialiśmy, jeszcze nie trafiły. Między innymi dlatego w gminach nie ma jednomyślności, czy rozpatrywać podania, które już zostały złożone.