Rzeszowski sąd administracyjny unieważnił we wtorek uchwałę ws. "powstrzymania ideologii LGBT" podjętą przez podkarpacką gminę Niebylec w 2019 r. Sprawa ta wróciła do rzeszowskiego WSA po rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Nie ma w ocenie WSA czegoś takiego jak ideologia osób LGBT, tak jak nie ma ideologii osób heteroseksualnych. Uchwała posługuje się pojęciami niejednoznacznymi, a akt władczy musi być w swej treści jednoznaczny. Ponadto uchwała wyklucza ze wspólnoty samorządowej osoby identyfikujące się jako osoby LGBT" - przekazało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, informując o uzasadnieniu wtorkowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Jak dodało Biuro RPO, w uzasadnieniu wyroku WSA wskazał na dopuszczalność skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Niebylec z 2019 roku i ocenił, że uchwała gminy "wykracza poza zakres zadań i właściwość gminy".

Rzeszowski WSA już po raz drugi zajmował się sprawą tej uchwały. Po raz pierwszy - we wrześniu 2020 r. WSA odrzucił skargę RPO, nie badając jej merytorycznie i uznając, że uchwała gminy nie dotyczy spraw z zakresu administracji publicznej. Od tamtego orzeczenia RPO złożył skargę kasacyjną do NSA. Sąd ten zaś we wrześniu ub.r. nakazał, by sprawą uchwały po raz kolejny - tym razem już od strony merytorycznej - zajął się WSA.

W związku z tym we wtorek WSA powrócił do skargi RPO i uchylił uchwałę.

Wyrok jest nieprawomocny i to rozstrzygnięcie WSA - tym razem merytoryczne - można jeszcze zaskarżyć do NSA.

Już w styczniu tego roku po wcześniejszych rozstrzygnięciach NSA uchylone zostały przez krakowski WSA dwie inne tego typu uchwały z 2019 r. - podjęte przez małopolską gminę Lipinki oraz Radę Powiatu Tarnowskiego.

W zeszłym roku NSA uchylił także dwa kolejne z postanowień WSA o odrzuceniu skarg RPO - chodziło o uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Radę Powiatu Ryckiego. Sprawy trafiły do WSA w Lublinie.

Poza Lipinkami, Niebylcem, Radą Powiatu Tarnowskiego, Radą Powiatu Ryckiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego - w sprawach, których pierwotnie WSA odrzuciły skargi RPO - Rzecznik skierował jeszcze cztery inne skargi dotyczące uchwał o "przeciwdziałaniu ideologii LGBT".

W przypadkach gmin Istebna (woj. śląskie), Klwów (woj. mazowieckie) i Serniki (woj. lubelskie), a także Rady Miejskiej w Osieku (woj. świętokrzyskie) skargi RPO zostały jeszcze w 2020 r. uwzględnione przez sądy administracyjne. Od tamtych czterech orzeczeń uwzględniających skargi odwołały się organy wydające uchwały; o złożeniu odwołań w niektórych z tych spraw informowała też Prokuratura Krajowa. Odwołania te nie trafiły jeszcze na wokandę NSA. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ ann/