Po niecałych dwóch tygodniach od wejścia w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) nastąpią pierwsze zmiany w jej przepisach. Są one efektem przyjęcia przez Senat, bez żadnych poprawek, dwóch nowelizacji specustawy. Pierwsza z nich, przygotowana przez rząd (Dz.U. poz. 683), dotyczy modyfikacji w organizacji opieki nad dziećmi z ukraińskiej pieczy zastępczej, a druga, autorstwa sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. poz. 682), powoduje, że z rozwiązań specustawy skorzystają uchodźcy, którzy uciekali z Ukrainy, ale przyjechali do Polski przez inne państwo. To zresztą nie koniec, bo przedstawiciele rządu w trakcie prac nad oboma ustawami z 23 marca br. zapowiadali, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni pojawi się kolejny projekt - tzw. dużej nowelizacji spec ustawy.
Będzie rejestr