Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), który wczoraj przyjęła Rada Ministrów. Zgodnie z jej przepisami w ewidencji będą umieszczane informacje związane z przemieszczaniem się dzieci w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie miejsca i czasu udzielonej im opieki oraz sposobu, w jaki została zapewniona. Zdaniem rządu ta wiedza jest niezbędna do tego, aby zapewnić małym uchodźcom bezpieczeństwo oraz skutecznie się nimi zaopiekować. Stworzenie takiej ewidencji pozwoli też Polsce na przekazanie stronie ukraińskiej informacji wskazującej liczbę dzieci, które przekroczyły polską granicę, oraz miejsca, w których przebywają. Te dane mogą bowiem okazać się niezbędne dla władz w Kijowie po zakończeniu konfliktu zbrojnego.
Projekt zakłada, że ewidencja będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra rodziny i polityki społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). Co więcej, tym instytucjom powierzone zostaną dodatkowe zadania. Pierwszym z nich będzie wspieranie ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych oraz innych jednostek przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz znajdującego się pod jego opieką dziecka. Drugim nowym obowiązkiem PCPR będzie zapewnianie pomocy prawnej, organizacyjnej i psychologicznej wspomnianym osobom i ich podopiecznym.