Na przykład wtedy, gdy z powodu zamknięcia urzędu nie można osobiście wnieść podania, tylko należy to zrobić przez umieszczenie go we wrzutni czy w urnie stojącej przed siedzibą organu – bez potwierdzenia faktu jego złożenia. Samorządy od początku miały z tym przepisem problem. Nie było jasne, jakie są przesłanki, by go w ogóle stosować, i czy uzupełniają go regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, które również dotyczą kwestii zawiadomienia strony o uchybieniu terminu. Dlatego, choć idea wprowadzenia artykułu w grudniu 2020 r. była słuszna, to jego właściwe stosowanie było utrudnione. Dziś, po ponad roku obowiązywania regulacji, jest już wiele orzeczeń sądów administracyjnych, które jej dotyczą. Warto się z nimi zapoznać, bo pandemia przecież wciąż trwa.

Definicja prawa administracyjnego