W projekcie rozporządzenia MSWiA znajduje się wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla osób, które przyjmą pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł dziennie za osobę. Może być przyznane na okres maksymalnie do 60 dni – wówczas wyniesie 2400 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może być przedłużony.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy?

Wnioski o przyznanie świadczenia składa się w urzędzie gminy. Samorządy otrzymają pieniądze od państwa na realizacje programu.

Podstawą prawną wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), czyli tzw. specustawa ukraińska. Wynika z niego, że świadczenie przysługuje „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe”, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Warunki przyznawania świadczenia określa rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. poz. 605). Weszło ono w życie 16 marca br. Wzór wniosku o wypłatę znajdzie się w innym akcie prawnym: rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jego projekt został już opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Według stanu na godz. 14, był już skierowany do podpisu ministra, być może jeszcze dziś można spodziewać się jego publikacji.

Przepisy ustawowe dotyczące świadczenia weszły zaś w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

Co trzeba dołączyć do wniosku?

Do wniosku trzeba załączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której należy podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzysta ona z naszej gościnności. Wniosek i załącznik można pobrać poniżej:

pdf icon Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
pobierz plik
pdf icon Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
pobierz plik