Przedstawiamy rekomendacje uczestników międzynarodowej konferencji naukowej „100-lecie polskiej służby cywilnej”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim (patrz ramka).
Jolanta Itrich-Drabarek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW: