Ułatwienia polegają na połączeniu procedury wydawania zgody przez gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie jednego wniosku do jednego organu. Poza tym zmieni się forma zgody. Uchwałę rady gminy w tej sprawie zastąpi milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na wyrażenie sprzeciwu będzie 30 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia zamiaru utworzenia okazjonalnego kąpieliska. Jednocześnie włodarz będzie mógł, przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, zawiadomić organizatora o przyjęciu zgłoszenia.
Mniej będzie elementów potrzebnych do zgłoszenia. Zrezygnowano z załączania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, burmistrz lub prezent miasta – który sam będzie mógł zweryfikować zgodność zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem przestrzennym. Zrezygnowano z podawania w zgłoszeniu terminów poboru próbek wody. Organizator kąpieliska jest zobowiązany do zbadania wody przynajmniej dwa razy, w ściśle określonych oknach czasowych (raz nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem i raz w trakcie sezonu kąpielowego). – Konieczność ustalenia tych terminów w momencie składania zgłoszenia do gminy nic w tym zakresie nie zmienia, a ustalenie terminu poboru próbek wody z takim wyprzedzeniem wymaga dodatkowych ustaleń z powiatowym inspektorem sanitarnym. Często inspektoraty nie są w stanie ustalić terminów z takim wyprzedzeniem ze względu na organizację ich pracy. W takiej sytuacji organizator kąpieliska nie może wiarygodnie określić, w jakich dokładnie terminach zostanie pobrana próbka – podkreślono w uzasadnieniu projektu.