Nie widać końca kłopotów gmin z dodatkami osłonowymi, które mają zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jednym z problemów jest to, czy 13. emerytura powinna być traktowana jako dochód przy przyznawaniu tego świadczenia. Wprawdzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) twierdzi, że nie, ale zdaniem wielu samorządów jest to stanowisko, które nie ma pokrycia w przepisach, i nie będą się do niego stosować. W opozycji do nich są gminy, które deklarują, że będą działać tak, jak wskazuje resort.
Taki stan rzeczy może mieć negatywne konsekwencje dla beneficjentów dodatku, bo w zależności od tego, czy gmina, w której mieszkają, uznaje 13. emeryturę za dochód czy nie, mogą przekroczą kryterium dochodowe i nie otrzymają wsparcia.