Marcin Nagórek, radca prawny
Wskazane dotacje zapewne będą udzielane w trybie specjalnej uchwały dotacyjnej podjętej na podstawie art. 403 ust. 4‒6 prawa ochrony środowiska (dalej: p.o.s.). Zgodnie z tymi przepisami finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: