Za kilka tygodni będą znane pierwsze wyniki finansowe szpitali za zeszły rok. Choć zarówno system rozliczeń, jak i same wyniki zostały nieco zaburzone przez pandemię, dla samorządów będzie to istotna informacja na temat kondycji podległych im lecznic. Wiele z nich stanie zapewne przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, co zrobić z ewentualnym zadłużeniem placówek. A to w obliczu wprowadzonych w zeszłym roku zmian legislacyjnych, trudnej sytuacji finansowej JST, a także reform planowanych przez rząd, [ramka] może nie być łatwe.
Nowy pomysł resortu na restrukturyzację