Informacje dla samorządów

Autorem fragmentu jest: Mateusz Osuchowski, starszy specjalista ds. transportu zbiorowego, Grupa REFUNDA