Miejska spółka miałaby odbierać warszawskie odpady w latach 2022–2026 – w przypadku ośmiu dzielnic już od 1 lipca 2022 r., a na Mokotowie od 1 października tego samego roku.
To kolejna próba udzielenia przez miasto zamówienia na odbiór odpadów z wolnej ręki. Przypomnijmy, że w 2018 r. podobne plany urzędu zablokowały skargi przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów zgłoszone do Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzuty dotyczyły m.in. tego, że miejska spółka nie ma wystarczających zasobów, by poradzić sobie z odbiorem stołecznych odpadów. W związku z przedłużającym się postępowaniem miasto odstąpiło wtedy od pomysłu udzielenia zamówienia w trybie in-house.