– Celem ustawy jest stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu partycypacyjnego w gminach, szczególnie tych, które nie są w całości podzielone na jednostki pomocnicze – uzasadniają projektodawcy.
Przypomnijmy, że budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.