Od 1 stycznia 2022 r. rodzice będą mogli ubiegać się o RKO, czyli nową formę wsparcia przysługującą na drugie i kolejne dziecko od 13. do 36. miesiąca życia. Będzie on traktowany tak jak 500+ oraz zasiłek na dziecko, czyli jak klasyczne świadczenie rodzinne. W związku z tym w jego przypadku znajdą zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi tutaj o sytuacje, gdy jeden z rodziców dziecka przebywa lub pracuje w innym państwie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Wtedy konieczne jest ustalenie, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń na dzieci oraz w jakiej kolejności.
Jednak jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), w przypadku nowego świadczenia będą obowiązywały inne od dotychczasowych regulacje dotyczące określania uprawnień do RKO na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.