Dwa tygodnie pozostały na wprowadzenie zmian w statutach młodzieżowych rad i sejmików. Muszą one zostać dostosowane do nowelizacji z 20 kwietnia 2021 r. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. poz. 1038). Wprowadziła ona nowe kompetencje dla młodych radnych. Do tej pory młodzieżowa rada miała charakter konsultacyjny, po zmianach będzie pełniła funkcje doradcze i inicjatywne, m.in. będzie mogła wnioskować o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Ustawa wskazuje, że koszty młodzieżowych rad pokrywa samorząd.
Praca wre