dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
Dokładnie za tydzień, po trzymiesięcznym vacatio legis, wejdzie w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641). Nie tylko dostosowuje ona nasze prawodawstwo do prawodawstwa unijnego, zapewniając implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ale jest także regulacją, która – wedle oczekiwań – ma doprowadzić do zwiększenia podaży otwartych danych, czyli informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych w postaci elektronicznej. Co do zasady muszą być one kompletne, aktualne, w wersji źródłowej oraz w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. I przeznaczone na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości.