Od prawie dwóch lat gminy mogą zakładać centra usług społecznych (CUS). W założeniu mają to być instytucje, w których są koncentrowane i rozwijane różnego typu usługi społeczne kierowane do ogółu mieszkańców, a nie tylko takich, którzy na co dzień korzystają z systemu pomocy społecznej. Jednak na razie nowa formuła nie okazała się zachęcająca dla samorządów, bo tylko nieliczne z nich zdecydowały się na przekształcenie swojego ośrodka pomocy społecznej (OPS) w CUS.
Wątpliwe korzyści