Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Przypomnijmy – regulacja wprowadza m.in. instytucję koronera, określa wymogi stawiane przedsiębiorcom pogrzebowym, cyfryzuje procedury pośmiertne (o jej założeniach pisaliśmy w DGP nr 190/2021 „Ani cmentarza pod blokiem, ani urny na półce”).
Porozumienia o pochówkach