Chce poczekać na rozstrzygnięcie w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej udziału w tym postępowaniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC).
Przypomnijmy, że toczący się od kilku lat spór dotyczy tego, że Sopot, stosując się wprost do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13), zdecydował się nie czekać, aż orzeczenie zostanie wykonane (co zresztą do dziś nie nastąpiło), i przyznawać świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej stałej opieki powstała w dorosłym życiu. Z tego powodu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie wojewoda pomorski przeprowadził kontrolę. W jej wyniku miasto otrzymało decyzję nakazującą zwrócenie pieniędzy z budżetu państwa, które zostały przeznaczone na wypłacenie wsparcia tej grupie opiekunów.