Nowelizacja ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648 – dalej: u.c.p.g.) wymusi na JST przygotowanie nowych uchwał, a niekiedy także zmianę gminnych regulaminów czystości i porządku. Niekiedy zmodyfikować trzeba będzie także wzory deklaracji, na podstawie których rozliczają się mieszkańcy.

dopłaty z gminnego budżetu