Stanowisko sekretarza gminy, powiatu czy województwa jest jednym z bardziej eksponowanych w samorządzie terytorialnym. Zalicza się je do kategorii kierowniczych stanowisk urzędniczych, a o jego randze z punktu widzenia ustawodawcy może świadczyć to, że jest ono umocowane zarówno w ustawie o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.), jak i w ustawach ustrojowych. Nie może budzić też wątpliwości, że w strukturze urzędu zarówno utworzenie stanowiska sekretarza, jak i zatrudnienie go jest w aktualnym stanie prawnym obowiązkowe. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób może zostać ono obsadzone.
Specyficzne rozwiązanie