Dochody JST z tytułu podatków PIT i CIT z uwzględnieniem rekompensaty w wysokości 8 mld zł mają według resortu wynieść prawie 75 mld zł. – Będzie to efekt wejścia w życie przepisów proponowanych w ustawie o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład – zaznaczał Sebastian Skuza, wiceminister finansów.
Strona rządowa przedstawiła dane, z których wynika, że dochody JST z ostatniego wykonanego roku 2020 z tytułu PIT i CIT wyniosły 66,4 mld zł. Natomiast ich założenia przyjmowane w wieloletnich prognozach finansowych wskazują, że JST oczekują w przyszłym roku z tych źródeł 69,9 mld zł.