W 2022 r. żadna jednostka samorządu terytorialnego nie straci w stosunku do obowiązujących przepisów ustawy o dochodach JST – przekonywało Ministerstwo Finansów na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Dochody JST z tytułu podatków PIT i CIT z uwzględnieniem rekompensaty w wysokości 8 mld zł mają według resortu wynieść prawie 75 mld zł. – Będzie to efekt wejścia w życie przepisów proponowanych w ustawie o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład – zaznaczał Sebastian Skuza, wiceminister finansów.
Strona rządowa przedstawiła dane, z których wynika, że dochody JST z ostatniego wykonanego roku 2020 z tytułu PIT i CIT wyniosły 66,4 mld zł. Natomiast ich założenia przyjmowane w wieloletnich prognozach finansowych wskazują, że JST oczekują w przyszłym roku z tych źródeł 69,9 mld zł.
Co w kolejnych latach? W 2023 r., czyli w pierwszym roku działania reguły stabilizującej i subwencji rozwojowej, kwota referencyjna dla PIT i CIT miałaby wynieść ok. 74 mld zł, a subwencja 3 mld zł – podkreśla resort finansów. Zaznacza przy tym, że prognozy na 2023 r. sporządzone w maju wskazywały, że JST oczekują z PIT i CIT mniej – ok. 72 mld zł. W kolejnych latach resort finansów zapowiada wzrost kwoty referencyjnej i subwencji rozwojowej.
Projekt, który ma łagodzić samorządom skutki przepisów podatkowych Polskiego Ładu, zakłada, że globalna kwota dochodów z PIT i CIT bazowałaby na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku bud żetowego. JST mają być pewne zaplanowanych dochodów i dostawać je w stałych, równych miesięcznych ratach.
Z kolei subwencja rozwojowa ma się dzielić na trzy kwoty: podstawową (dzieloną między JST proporcjonalnie według algorytmu), premię aktywizującą (przysługującą samorządom o dynamice wzrostu inwestycji powyżej średniej) oraz premię inwestycyjną (przysługującą samorządom, w których wskaźnik wydatków majątkowych na mieszkańca jest powyżej średniej).
Projekt zakłada także zmiany w janosikowym. Potencjał dochodowy JST, na podstawie którego ustalane są subwencje wyrównawcze, ma być oparty na bieżących dochodach z PIT i CIT, a nie z lat poprzednich. – Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki oparciu tych dochodów na prognozie, która będzie znana przed rozpoczęciem roku budżetowego – zaznacza resort finansów.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów