Tak wynika z planu finansowego PFRON na 2022 r. Przyszły rok zacznie on z kwotą 1,08 mld zł, a na jego przychody będą składać się przede wszystkim wpłaty pochodzące od pracodawców, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mają one wynieść 5,3 mld zł, podczas gdy w tym roku jest to 5,1 mld zł. Dodatkowo fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa w wysokości 713 mln zł.
Tradycyjnie najwyższy wydatek w planie finansowym funduszu będą stanowić dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Na ten cel zaplanowanych jest 3,6 mld zł, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do 2021 r., w którym na dopłaty jest przewidziane 3,57 mld zł.