Wydłużenie terminu przewiduje projektowana nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 496).
Obecnie termin w nim określony to 31 grudnia 2021 r. Jednak – m.in. ze względu na pandemię – uznano, że może być trudno go dotrzymać.