Gminy uzdrowiskowe zyskają dwa dodatkowe lata na dostosowanie infrastruktury leczniczej do wymogów określonych w przepisach.

Wydłużenie terminu przewiduje projektowana nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 496).
Obecnie termin w nim określony to 31 grudnia 2021 r. Jednak – m.in. ze względu na pandemię – uznano, że może być trudno go dotrzymać.
Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, z analizy danych przekazanych w drugiej połowie czerwca br. do Ministerstwa Zdrowia przez naczelnych lekarzy uzdrowisk wynika, że ok. 43 proc. wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań określonych w rozporządzeniu do końca tego roku. Dlatego zdecydowano się przesunąć termin na 31 grudnia 2023 r.
Nowelizowane rozporządzenie określa m.in. standard i wyposażenie takich jednostek, jak szpital uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe, przychodnia uzdrowiskowa, zakład przyrodoleczniczy, a także pijalnia uzdrowiskowa, basen czy tężnia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji