Dlatego, jak mówią przedstawiciele obu stron, konieczny jest gruntowny przeglądu przepisów, na podstawie których działają JST, i wypracowanie nowych, dobrych rozwiązań. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów już nad tym pracują, a Michał Cieślak, minister ds. rozwoju samorządów, zapowiada, że propozycje zostaną zaprezentowane na jesieni.
– Jeżeli mamy dać nowy impuls dla samorządów, to nie może to być jednak mały kroczek, a duży krok – zastrzega Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Według niego należy zastanowić się nad skonsolidowaniem prawa samorządowego i dostosowaniem go do zmienionego świata oraz nad modelem finansowania działalność JST. Z kolei Krzysztof Iwaniuk ze Związku Gmin Wiejskich RP wskazuje m.in. na konieczne modyfikacje w nadzorze nad działalnością samorządów i w przepisach dotyczących współpracy między gminami.