Miasto wydało decyzję o zwrocie dotacji, a dodatkowo poinformowało, że sprawa trafi do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Nie mamy pieniędzy na zwrot. Czy prezesowi spółki (dyrektorowi szkoły), który podejmował decyzję o wydatkach, grozi odpowiedzialność?
Możliwość wykorzystania dotacji oświatowych na cele szkół reguluje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z art. 35 ust. 1 tej ustawy wynika, że dotacje te są przeznaczone m.in. na dofinansowanie realizacji zadań szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Otrzymane pieniądze mogą być wykorzystane wyłącznie na: