Z uwagi na rolę, jaką pełnią poszczególne jednostki systemu oświaty, planowane od września szczepienia uczniów zostaną zorganizowane we współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Przy czym przeprowadzenie akcji szczepień dla najmłodszych w szkole będzie zależeć od tego, czy dana placówka oraz podmiot, który ją utworzył i prowadzi, wyrażą wolę uczestniczenia w organizacji szczepień. Na placówkach oświatowych bowiem nie ciąży żaden prawny obowiązek przeprowadzenia lub współdziałania przy prowadzeniu akcji szczepień, co więcej, nie posiadają one ani odpowiedniej kadry, ani miejsca do jej przeprowadzania.

Kto i gdzie zbada i zaszczepi uczniów