W dzisiejszej części cyklu „Perły Samorządu 2021. Liderzy dobrych praktyk” kontynuujemy prezentację najciekawszych inicjatyw z obszaru edukacja wyróżnionych w dziewiątej edycji rankingu DGP.
Dotychczas w cyklu opublikowaliśmy następujące artykuły:
• „Jak mała gmina uruchomiła mobilny punkt testów na COVID-19 dla pracowników sezonowych” ‒ DGP nr 105‒106 z 2‒3 czerwca 2021 r.
• „Zapewnić komfort pracy jednym, pomóc w trudnej sytuacji drugim. Oto gdyński pomysł na epidemię” – DGP nr 109 z 9 czerwca 2021 r.
• „Natychmiastowa odpowiedź miasta na emocjonalne problemy mieszkańców” – DGP nr 119 z 23 czerwca 2021 r.
• „Jak gmina z problemami demograficznymi zbudowała szkołę przyszłości” – DGP nr 119 z 23 czerwca 2021 r. ©℗
Kobylnica to gmina wiejska w województwie pomorskim. Na jej terenie znajduje się 25 sołectw i 5 szkół podstawowych, dla których gmina jest organem prowadzącym. Do placówek uczęszcza ok. 1100 uczniów, z czego najwięcej, bo 682, do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy. Nauczyciele właśnie tej szkoły postanowili wykorzystać potencjał bliskości morza do nauczania matematyki.
Naukę z innowacją w programie uczniowie klasy marynistyczno-matematycznej rozpoczęli w roku szkolnym 2018/2019. Pedagodzy zaznaczają: nie jest to klasa profilowana, bo te mogą funkcjonować dopiero na poziomie szkół średnich. Ale i szkoła podstawowa może włączać do programu nauczania nowatorskie elementy. – Decyzje są podejmowane na poziomie szkoły. Obecnie nie wymagają już zgody kuratorium – wyjaśnia Ewa Solnikowska, dyrektorka SP w Kobylnicy. Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica, uzupełnia, że przygotowanie autorskiego programu nauczania wymagało przejścia standardowej ścieżki obejmującej analizę i ocenę możliwości wdrożenia pomysłu oraz diagnozę potrzeb uczniów z uwzględnieniem ich zainteresowań i predyspozycji.
Najpierw decyzja o wprowadzeniu innowacji zapadła na poziomie zespołu samokształceniowego nauczycieli, w przypadku Kobylnicy był to zespół nauczycieli matematyków. Następnie pozytywną opinię wydała rada pedagogiczna, a propozycja była konsultowana także z rodzicami uczniów, którzy pozytywnie podeszli do pomysłu. Szkoła sprawdziła również, czy zajęcia z nawigacji przypadną do gustu uczniom. Okazało się, że tak.
To pierwsza innowacja wprowadzona w SP w Kobylnicy na tak szeroką skalę. Wiązało się to z opracowaniem programu dostosowanego do możliwości uczniów i zaplanowaniem działań na cały cykl nauczania, czyli od klasy czwartej do ósmej. – W programie są zajęcia teoretyczne, praktyczne, a także wycieczki i konkursy. Przygotowania były o tyle łatwiejsze, że część nauczycieli prywatnie pasjonuje się żeglarstwem – zaznacza dyrektorka szkoły.
Obecnie w projekcie bierze udział jedna 24-osobowa klasa, której wychowawczynią jest autorka projektu, nauczycielka matematyki Ewa Matczak. Projekt zakończy się w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie, którzy biorą w nim udział, kończą w tym roku szóstą klasę.
Jak mówi Ewa Solnikowska, z perspektywy szkoły działanie innowacyjne nie jest powiązane z dużymi kosztami, ale bez wsparcia organu prowadzącego by się nie powiodło. Jest ono potrzebne, bo szkoła organizuje wiele imprez towarzyszących: pikniki żeglarskie, wyjazdy do Gdyni, przygotowania do konkursów nawigacyjnych. Za dojazd dzieci i nauczycieli odpowiada gmina. Władze samorządowe sfinansowały także zakup zestawów nawigacyjnych dla uczniów do zdalnej nauki nawigacji. – Prowadzimy zajęcia w ramach koła żeglarskiego, które wymagają zaplecza, m.in. zakupu strojów, czapeczek żeglarskich i nagród w konkursach. To działania realizowane z kolei w ramach budżetu szkoły – wyjaśnia Ewa Solnikowska.
Szkoła korzystała także z merytorycznej i fachowej pomocy specjalistów z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Ligi Morskiej i Rzecznej O/Słupsk.
Do tej pory w ramach programu odbył się rejs uczniów i nauczycieli na żaglowcu Zawisza Czarny, podczas którego młodzież uczyła się języka żeglarskiego, komend kapitana statku i sterowania żaglowcem. Żeglarskie umiejętności szlifowano także na jednostkach pływających OPTY pod okiem instruktorów. Oprócz tego odbyły się zajęcia z nawigacji morskiej oraz warsztaty szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie wzięli udział w Pomorskim konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji. – Dosłownie i w przenośni wypłynęli na szerokie wody – mówi Leszek Kuliński.
Celem projektu było zmotywowanie dzieci ich do aktywności fizycznej przez naukę żeglowania, pokazanie korzyści płynących z bliskości morza, rzek, jezior i stawów. – Spotykaliśmy się w gronie nauczycielskim i zastanawialiśmy, co możemy zrobić, by wykorzystać potencjał, który mamy na wyciągnięcie ręki. Chcieliśmy pokazać uczniom, że to, czego uczą się w szkole, przydaje się w życiu – mówi autorka programu Ewa Matczak. Chodziło też o walkę ze stereotypem, że matematyka jako przedmiot ścisły jest trudna do opanowania, wymaga szczególnych predyspozycji, intensywnej pracy, żmudnego treningu i nie daje przy tym satysfakcji.
Gminie zależało z kolei, by dzięki programowi także nauczyciele zostali zachęceni do wyjścia poza utarte schematy i szukali niebanalnych sposobów na dotarcie z ofertą edukacyjną do młodzieży. – Projekt jest przyjmowany z ogromnym entuzjazmem, wzbudza ciekawość, wyzwala pozytywne emocje. Taką informację zwrotną otrzymujemy zarówno od zaangażowanych w niego uczniów oraz rodziców, jak i innych osób współuczestniczących w jego realizacji – mówi wójt gminy Kobylnica.
Na podstawie doświadczeń SP w Kobylnicy w kolejnych latach gmina planuje popularyzować program w kolejnych szkołach na terenie gminy.