Istniejący od trzech lat program dofinansowania dla mieszkańców przejdzie istotne modyfikacje, co związane jest z dążeniem do całkowitego pozbycia się pieców węglowych i niedopuszczania do instalacji nowych urządzeń wykorzystujących to paliwo. Nawet tych o najwyższych standardach.

MW
Oprac. BŁ