Przepisy dające możliwość tworzenia centrów usług wspólnych w gminach (dalej: CUW) obowiązują już od ponad pięciu lat. Założeniem ustawodawcy było danie JST rozwiązania, które przyniesie oszczędności, nie tylko w sferze finansowej, lecz także organizacyjnej. Tego rodzaju outsourcing usług może być korzystny zarówno dla dużej, jak i dla małej gminy – niektóre z nich z tego tytułu osiągają oszczędności rzędu nawet kilku milionów złotych. Okazuje się jednak, że nie wszystkie jednostki tworzą CUW-y.
Co to jest i kogo obsługuje