Maksymalny poziom wpłat, gospodarcze bezpieczniki i nowy sposób podziału pieniędzy. Rząd przyjął zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacje dotyczą tak zwanego janosikowego, czyli podatku płaconego przez bogate samorządy na rzecz biedniejszych. Na razie nowe przepisy będą dotyczyć tylko samorządów wojewódzkich. Podatek będą płacić te samorządy, w których dochód na jednego mieszkańca przekracza średnią krajową.

Rząd podniósł progi dochodów, po przekroczeniu których trzeba będzie płacić podatek. Według obliczeń samorządu województwa mazowieckiego pozwoli to na oszczędność rzędu 100 milionów złotych rocznie. Ministrowie określili też maksymalny poziom wpłat, który nie będzie mógł przekroczyć 35 procent dochodów podatkowych jednostki samorządowej. W projekcie nowych przepisów znalazł się też zapis o nowym sposobie dzielenia środków. 52 procent wpłat ma trafiać do województw z najwyższym bezrobociem, a 48 procent wpłat otrzymają województwa na wyrównanie poziomu dochodów.

Projekt wprowadza także system dotacji na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, co zdaniem rządu sprawi, że nie będzie ujemnych skutków dla samorządów województw.

Rządowy projekt trafi teraz do Sejmu.