Dzisiaj izba opublikuje raport „Działalność spółek komunalnych w województwie lubelskim”. Delegatura NIK w Lublinie sprawdziła, jak w latach 2016–2019 zarządzane były spółki w tym regionie.
– Waga i skala nieprawidłowości świadczą o tym, że sprawowany nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi nie był skuteczny w urzędach w Lublinie, Białej Podlaskiej i Chełmie, oraz nie był w pełni skuteczny w Urzędzie Miasta Puławy – to główny wniosek, który płynie z raportu.