Sprawy dotyczące przyznawania pomocy finansowej na dzieci w ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają być załatwiane szybciej i sprawniej. Takie efekty mają przynieść zmiany zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodzin. Wśród nich jest jednak rozwiązanie, które budzi kontrowersje, bo spowoduje, że rodzic nie będzie mógł skorzystać z prawa do wniesienia ponaglenia, gdy będzie niezadowolony z tempa rozpatrywania wniosku.
Obrona przed przewlekłością