Jutro rusza Narodowy Spis Powszechny (NSP). Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie go przeprowadzić, np. za pomocą internetowego formularza. Osoba, która nie może dopełnić tego obowiązku, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes, musi zgłosić ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej (22 279 99 99). Czas na wywiązanie się z tego wymogu został przedłużony z 31 maja do 31 sierpnia 2021 r. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o narodowym spisie powszechnym i mieszkań w 2021 r., nad którą prace wczoraj zakończył Sejm.
Możliwe sankcje