Starosta wydał akt zatwierdzający stałą organizację ruchu. Dotyczył on m.in. zakazu wjazdu autobusów na jedną z ulic miasta. Jedna z mieszkanek złożyła do WSA wniosek o wstrzymanie wykonania aktu, wskazując, że jego realizacja spowoduje u niej duże straty finansowe. Argumentowała, że zakaz ograniczy ruch turystyczny, z którego się utrzymuje.
Jednak WSA odmówił. Wskazał, że właścicielka nie uprawdopodobniła, że dojdzie do szkody czy trudnych do odwrócenia skutków. Do skargi nie zostały bowiem dołączone żadne analizy, a sam wniosek nie został poparty danymi.