Co do zasady nieruchomości gminne sprzedaje się w drodze przetargu. W przypadku postępowania mającego wyłonić inwestora, który nabędzie gminną nieruchomość z rozliczeniem na zasadzie lokal za grunt, ustawodawca z góry wyznaczył jego formę: ma to być przetarg pisemny nieograniczony organizowany na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 5 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223; dalej: u.r.c.l.b.). Według projektodawcy narzucenie tego trybu uzasadnia zarówno przedmiot przetargu, jak i potrzeba zachowania transparentności procesu oraz otwarcia procedury na wszystkie podmioty zainteresowane. Przyjęcie tej formy zbycia gruntu oznacza bowiem, że warunki przetargowe mogą być spełnione przez nieoznaczoną liczbę osób. Dodatkowo u.r.c.l.b. zawiera regulacje szczególne – niezawarte w dotychczasowych przepisach – wynikające ze specyfiki programu „Lokal za grunt”. Skutkiem tych modyfikacji regulacji według ekspertów może być wydłużanie procedury.

krok 1. sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia