Już za miesiąc rozpocznie się narodowy spis powszechny (NSP). Urzędnicy pochłonięci są naborem i przygotowaniem osób, które będą zbierały informacje od respondentów. W Gdańsku na 194 miejsca zgłosiło się 402 kandydatów na rachmistrzów, w Krakowie na 324 wakaty jest 634 chętnych, w Szczecinie na 249 jest ich 350, w Opolu na 55 miejsc kandydują 104 osoby, a w Białymstoku odpowiednio 123 i 246 – wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP.
Ruszyły szkolenia