– Przepisy specustawy o COVID-19 wskazują, że beneficjentem pomocy przewidzianej w jej regulacjach może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162; dalej: p.p.), który na 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą – wyjaśnia Agata Netyks, prawniczka z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Według niej warunkiem skorzystania z tych rozwiązań jest: prowadzenie przez dany podmiot działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. oraz posiadanie na ten dzień statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 prawa przedsiębiorców. – Nawet w przypadku skutecznego przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej w spółkę prawa handlowego nie będzie ona spełniała formalnego warunku posiadania na 30 września 2020 r. statusu przedsiębiorcy. A to wykluczy szanse na uzyskanie przez nią pomocy finansowej na podstawie tarczy branżowej 6.0 – podkreśla prawniczka.
Przekształcenie nieopłacalne