Zgodnie z przyjętymi przez prawodawcę terminami 4 lutego 2021 r. wszedł w życie pierwszy etap informatyzacji procesu budowlanego, obejmujący co do zasady czynności niewymagające przedłożenia dokumentacji budowlanej. W tym pierwszym etapie większych problemów być nie powinno. Jak bowiem mówi Paweł Trawkowski, sekretarz powiatu legionowskiego, już w dotychczasowym stanie prawnym można było wnioski w tych sprawach składać w postaci elektronicznej – tak jak pismo ogólne, czyli w systemie e-PUAP.
Z własnych zasobów