Powstanie funduszu to efekt noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma ona m.in. pomóc w przyspieszeniu realizacji sztandarowego Programu Priorytetowego "Czyste powietrze".

Ustawa przewiduje m.in. powstanie Funduszu Ekologicznych Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne, np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.