Ośrodki pomocy społecznej (OPS) czekają zmiany, które mają poprawić warunki zatrudniania pracowników socjalnych. Przewiduje je projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), który zawiera też wiele propozycji związanych z przyznawaniem świadczeń oraz działalnością innych jednostek pomocy społecznej. Część z nich budzi jednak zastrzeżenia ekspertów.

Zbędna zmiana