Pierwotny termin składania wniosków upłynął z końcem 2020 r., ale został wydłużony o tydzień. Podjęcie tej decyzji Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, uzasadniła tym, że trwająca pandemia, braki kadrowe i inne związane z nią trudności spowodowały, że nie każdy samorząd zdążył skompletować potrzebną dokumentację. Dlatego, aby gminy i powiaty miały na to więcej czasu, wnioski w obydwu programach będzie można składać do 8 stycznia br.
W tym dotyczącym opieki wytchnieniowej chodzi o czasowe odciążenie rodziców niepełnosprawnych dzieci oraz opiekunów dorosłych niepełnosprawnych członków rodziny w zajmowaniu się nimi. Samorządy mogą więc ubiegać się o pieniądze na zapewnienie ich podopiecznym opieki przez kilka godzin dziennie lub całodobowo (z zachowaniem przewidzianego w programie limitu), a także na specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów. Co ważne, w 2021 r. gminy i powiaty otrzymują dotację na pokrycie 100 proc. kosztów takiej pomocy.