Do 8 stycznia wojewodowie czekają na zgłoszenia od gmin i powiatów, które chcą otrzymać pieniądze z programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 r.

Pierwotny termin składania wniosków upłynął z końcem 2020 r., ale został wydłużony o tydzień. Podjęcie tej decyzji Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, uzasadniła tym, że trwająca pandemia, braki kadrowe i inne związane z nią trudności spowodowały, że nie każdy samorząd zdążył skompletować potrzebną dokumentację. Dlatego, aby gminy i powiaty miały na to więcej czasu, wnioski w obydwu programach będzie można składać do 8 stycznia br.
W tym dotyczącym opieki wytchnieniowej chodzi o czasowe odciążenie rodziców niepełnosprawnych dzieci oraz opiekunów dorosłych niepełnosprawnych członków rodziny w zajmowaniu się nimi. Samorządy mogą więc ubiegać się o pieniądze na zapewnienie ich podopiecznym opieki przez kilka godzin dziennie lub całodobowo (z zachowaniem przewidzianego w programie limitu), a także na specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów. Co ważne, w 2021 r. gminy i powiaty otrzymują dotację na pokrycie 100 proc. kosztów takiej pomocy.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma z kolei wspierać w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak wyjścia z domu, np. do sklepu, apteki, kościoła, urzędu lub w odwiedziny do krewnych i znajomych. W jego ramach samorządy mogą otrzymać pieniądze na sfinansowanie usług asystenta, w tym m.in. jego wynagrodzenia, kosztów ubezpieczenia oraz zakupu biletów komunikacji miejskiej. W tym programie również obowiązuje limit godzin w miesiącu, jakie przysługują na wsparcie jednego niepełnosprawnego.
Wprowadzenie nowego terminu na zgłaszanie się do programów oznacza, że również wojewodowie będą mieli więcej czasu na przekazanie do resortu rodziny listy z samorządami rekomendowanymi do przyznania dotacji. Zostaną one wysłane do 29 stycznia, a ostateczna weryfikacja przez wskazanie gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie, nastąpi do 12 lutego br.
Z powodu pandemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło też wprowadzić zmianę w zasadach realizowania programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, w którym samorządy otrzymywały pieniądze na utworzenie placówek zapewniających dzienny lub całodobowy pobyt dorosłym osobom niepełnosprawnym. Modyfikacja zakłada, że w momencie czasowego zawieszenia działalności placówki samorząd nie traci dofinansowania do bieżących kosztów utrzymania za ten okres, a jego wysokość wynosi nie więcej niż 20 zł za godzinę świadczenia usług jednej osobie (przez maksymalnie osiem godzin dziennie). Jednocześnie wskazano, że takie usługi mają polegać m.in. na zapewnianiu niepełnosprawnym wsparcia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dokonywaniu oceny ich samopoczucia i potrzeb za pomocą wywiadu oraz dostarczaniu do miejsca zamieszkania ciepłych posiłków. ©℗