Dodatkowe obciążenie urzędników lub zakup programu informatycznego do prowadzenia rejestrów adresowych. Taką alternatywę zostawia gminom rząd w związku z rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Bazy danych, które gminy opracowały już wcześniej, mogą być niekompatybilne z krajowym rejestrem.
Koniec z papierowymi archiwami czy tabelkami robionymi w Excelu. Każda z blisko 2,5 tys. gmin będzie musiała prowadzić ewidencję adresową w formie elektronicznej i udostępniać ją za pośrednictwem Państwowego Rejestru Granic (PRG) na stronie Geoportal.gov.pl.