Samorządy będą musiały wyposażyć placówki dla osób pijanych w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk oraz utworzyć w nich gabinety lekarskie i zabiegowe
Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nowy akt prawny określa m.in. zasady organizacji izb, warunki, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia i urządzenia, a także skład oraz kwalifikacje personelu.

Kosztowny monitoring